Tìm kiếm

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Tài liệu, luận văn, lĩnh vực quản trị

LV-6756 Hoàn thiên kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần tràng An (115 trang)
 CH11-2849 quản trị quan hệ khách hàng của công ty TNHH giải pháp và tư vấn công nghệ HIPT (HISC) 101 trang
 CH11-2784 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 124 trang
 CH11-2634 Tổ ch089LV13 Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân sự tại công ty TNHH Thu Hương
  1520 1520. Một số giải pháp cải tiến quản trị nhân lực tại công ty TNHH thiết bị giáo dục Việt Hồng
LV-8155 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở công ty xây dựng Lũng Lô (107 trang)
  LV-8389 Công tác quản trị nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Ha Nội ( (56 trang)
  LV-8372 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu tại xí nghiệp vật liệu chịu lửa Trúc Thôn (52 trang)
LV-8369 Hoàn thiện công tác quản trị chi phí kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Lilama 10 (65 trang)
  LV-8347 Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị nguyên vật liệu tại xí nghiệp Mỹ á (84 trang)
  LV-8318 quản trị nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 19/5 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện (77 trang)
  LV-8295 Phương hướng sản xuất kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dự trữ nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dệt 10 - 10 (76 trang)
  CH-0547 Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông I (111 Trang)
CH11-2634 Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai 141trang
  CH12-3139 Tăng cường quản trị các dự án đầu tư của tập đoàn dầu khí việt nam tại CHLB nga và châu phi _ 99 Trang
  CH12-3123 quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Thikeco _ 84 Trang
  CH12-3111 hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhà nước một thành viên giống gia súc hà nội _ 159 Trang
  CH12-3058 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội _ 106 Trang
  CH12-3054 quản trị kênh phân phối của công ty cổ phần Kỷ Nguyên Việt trên thị trường các tỉnh phía Bắc Việt Nam _ 119 Trang
  CH12-3047 quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hải Phòng _ 102 Trang
  CH12-2975 quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm của công ty bảo hiểm viễn đông đến năm 2020 _ 103 Trang
  CH12-2955 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam _ 104 Trang
  CH12-2953 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình _ 102 Trang
  CH12-2952 quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội _ 104 Trang
  CH12-2942 Nàng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam _ 81 Trang
  CH12-2923 Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An _ 93 Trang
  CH12-2917 Nâng cao chất lượng quản trị đội ngũ giảng viên của các trường đại học trên ịa bàn Hà Nội _ 115 Trang
  CH11-2778 quản trị rủi ro tín dụng và chiến lược kinh doanh cho ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam - 95 Trang
  CH11-2751 Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 82 Trang
  CH11-2893 ứng dụng hiệp ước quốc tế Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam 119trang
  CH11-2879 quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 91trang
  CH11-2877 Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại VCB đồng Nai 89trang
  CH2009-1438 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng Công thương Việt Nam (118 trang)
  THS-A47024 Ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (117 trang)
  THS-A47014 Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại vcb đồng nai (89trang)
  LV-8140 Một số ý kiến về quản trị nhân sự ở Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc
  LV-8142 Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần đầu tư thương mại đa ngành BNP .Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
  LV-8149 Các biện pháp năng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH thương mại dược phẩm đông nam
  LV-8155 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở công ty xây dựng Lũng Lô
  LV-8159 Giải pháp phát triển quản trị viên kế cận tại công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội trong giai đoạn Hậu Wto và tiến tới nền kinh tế tri thức
  LV-8190 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Techcombank
  LV-8204 quản trị kho vận ở xí nghiệp giao nhận kho vận Mỹ đình
  THS-A46938 Kế toán quản trị trong doang nghiệp dược phẩm (95 trang)
  THS-A46885 Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Kế Toán quản trị Tại Công Ty Cổ Phần May10- Garco10 (137 trang)
  LV-8259 Nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH Arksun
  LV-8270 Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội
  LV-8274 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1
  LV-8277 Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vạt tư tại công ty cấp thoát nước Bắc Ninh
  LV-8016 LV-8016 Phân tích một số chính sách quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hoá chất PETROLIMEX ( (86 trang)
  LV-7929 LV-7929 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của Viện KHLĐ & Xã hội (78 trang)
  LV-7896 LV-7896 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc (86 trang)
  LV-7881 LV-7881 Hoàn thiện các chính sách quản trị nhân lực tại Đài Truyền Hình Việt Nam (99 trang)
  LV-7746 LV-7746 quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (91 trang)
  LV-7529 LV-7529 Hoàn thiện công tác quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty than Hà Tu
  LV-7501 LV-7501 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Xí nghiệp KTT 148 - Tổng Công Ty Đông Bắc (49 trang)
  LV-7402 LV-7402 Hoàn thiện quản trị lao động ở Phân xưởng Tuyển than 2 - Công ty Tuyển Than Cửa Ông (75 trang)
  LV-7361 LV-7361 Công tác quản trị nhân lực tại công ty than Đèo Nai (85 trang)
  LV-7331 LV-7331 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành với việc tăng cường quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Toàn Lực (133 trang)
  LV-7326 LV-7326 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp công ty Vật liệu nổ công nghiệp (106 trang)
  LV-5463 LV-5463 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần cơ giới và xây lắp 13 (96 trang)
  LV-7175 LV-7175 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tùng Giang (111 trang)
  LV-7007 LV-7007 Phương hướng xây dựng - hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị công ty mộc và trang trí nội thất Hà Nội (73 trang)
  LV-7005 LV-7005 quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Nhật Bản và áp dụng kinh nghiệm vào thực tiễn của Việt Nam (113 trang)
  LV-6871 LV-6871 quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoài Quốc doanh (VP Bank) (113 trang)
  LV-6834 Những ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT Hà Nội ức kế toán quản trị chi phí tại công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai 141trang
 CH11-2632 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí, doanh thu và kết quả tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 149trang
 CH11-2608 quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam 11trang
 CH11-2601 hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may 10 (120trang)
 CH11-2519 tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Xây lắp Việt Nam (183 Trang)
 LV-3756 LV-3756 Nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học HiPT (69 trang)
 LV-3749 LV-3749 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty Tư vấn và Đầu tư thương mại (74 trang)
 LV-3744 LV-3744 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tiêu thụ hàng hoá ở công ty sản xuất và thương mại Châu á (80 trang)
 LV-3726 LV-3726 quản trị ngân hàng thương mại (34 trang)
 LV-3717 LV-3717 Quản lý sinh viên trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MCROSFT ACCESS (75 trang)
 LV-3650 LV-3650 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà nội (53 trang)
 LV-3642 LV-3642 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả quản trị Marketing trong Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải – LISO (60 trang)
 LV-3518 LV-3518 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại công ty vật liệu xây dựng Hà Nội (55 trang)
 LV-3511 LV-3511 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT (62 trang)
 LV-3403 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị tại trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I
 LV-3391 quản trị nhân lực tại công ty Hanvet
 LV-3371 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại Công điện tử HANEL
 CH11-2475 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (122 Trang)
 CH11-2435 quản trị marketing của các ngân hàng thương mại quốc doanh tại nước CHDCND Lào (200 Trang)
 THS-469251 quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế (file pdf)
 THS-46925 quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế
 THS-874545 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tế (file pdf)
 THS-46882 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tế (file pdf)
 LVTLTHL-0207 Nguồn Vốn Và quản trị Nguồn Vốn 14 Trang
 LVTLTHL-0187 Thực trạng và giải pháp quản trị nguồn tài trợ tại một doanh nghiệp 21 Trang
 LVTLTHL-0183 Thực tế và giải pháp về quản trị nguồn tài trợ tại công ty vinaconex 8 Trang
 THS10-257 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả tại Công ty Bê tông Readymix Việt Nam (133 Trang)
 THS10-253 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (124 Trang)
 THS10-215 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả tại Công ty Bê tông Readymix Việt Nam (107 trang)
 THS10-209 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công thương Việt Nam (108 trang)
 THS10-195 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (124 trang)
 LV-3273 Quản lý sinh viên trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MCROSFT ACCESS
 LV-3271 Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 LV-3224 LV-3224 quản trị hệ thống kênh phân phối tại Công ty rượu Hà Nội (80 trang)
 LV-3225 LV-3225 quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (85 trang)
 LV-3044 LV-3044 quản trị rủi ro ngoại hối trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. (94 trang)
 LV-2960 LV-2960 quản trị nhãn hiệu - Thực tiễn ở Việt Nam và một số kiến nghị (Ngoại Thương) (83 trang)
 LV-2950 LV-2950 các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại công ty sản xuất và dịch vụ cơ điện hà nội (Ngoại Thương) (81 trang)
 LV-2937 LV-2937 quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Hữu Hưng (51 trang)
 LV-2929 LV-2929 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Kông Vương (31 trang)
 LV-2901 LV-2901 Xây dựng Website giới thiệu sản phẩm và quản trị Công ty Cổ phần Que Hàn Điện Việt Đức (70 trang)
 LV-2868 LV-2868 quản trị tài sản có tại CN NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang-Thực trạng và giải pháp (93 trang)
 LV-2847 LV-2847 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh Công ty thực phẩm và đâù tư công nghệ Miền trung (80 trang)
 LV-2829 LV-2829 Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng ISO (9001 : 2000 tại Xí nghiệp thiết bị y tế 130 (77 trang)
 LV-2804 LV-2804 Hoàn thiện quản trị chất lượng tại công ty bánh kẹo Thanh Hoa (57 trang)
 LV-2565 LV-2565 Một số vấn đề trong quản trị nhân lực phòng marketing ở Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Hà Nội (79 trang)
 LV-2400 LV-2400 Tạo dựng và quản trị thương hiệu của công ty cổ phần TRAPHACO (87 trang)
 LV-2353 LV-2353 Tăng cường công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm tại công ty Giấy Bãi Bằng (72 trang)
 LV-2322 LV-2322 Nâng cao chất lượng quản trị dự trữ hàng hoá của Công ty Cổ phần Sách –Thiết bị trường học Thái Bình (92 trang)
 LV-2249 LV-2249 Lựa chọn và hợp lý hoá phòng quản trị mar muc tiêu ở xí nghiệp may đo X19 - công ty 247 - BQP (83 trang)
 LV-2194 LV-2194 quản trị bán hàng tại công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (74 trang)
 LV-2118 LV-2118 Quản tri bán hàng ở công ty dịch vụ thương mại số 1: thực trạng và giải pháp (83 trang)
 LV-2101 LV-2101 nguồn nhân lực nông thôn và thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty TNHH may Kiến Giang (76 trang)
 LV-2096 LV-2096 Nâng cao hiệu quả quản trị Nguồn nhân lực tại Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. (90 trang)
 LV-2074 LV-2074 quản trị tiêu thụ máy tính của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Trinh (127 trang)
 LV-2014 LV-2014 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của các tổng công ty 91 (84 trang)
 LV-2008 LV-2008 Hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty In và Văn hoá phẩm (76 trang)
 LV-2009 LV-2009 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX (115 trang)
 LV-1978 LV-1978 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (87 trang)
 LV-1977 LV-1977 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 (71 trang)
 THS10-137 Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) (91 Trang)
 THS10-135 Hoàn thiện công tác quản trị vật tư ở Công ty Sứ Thanh Trì (111 Trang)