Tìm kiếm

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Báo cáo nghiên cứu khoa học Báo cáo nghiên cứu khoa học: QUYỀN THỪA KẾ TRONG LUẬT LA MÃ CỔ ĐẠI

Khái niệm luật La Mã rất rộng, được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ luật La Mã là truyền thống luật La Mã trong lịch sử pháp luật châu Âu, dựa trên Bộ Luật Justinian; luật La Mã còn được hiểu là luật thông dụng (Ius Commune) được áp dụng ở hầu hết các nước châu Âu, ; luật La Mã còn là một trường phái luật pháp theo xu hướng bảo tồn những nguyên tắc của luật La Mã…